Spelenderwijs locaties

  • Spelenderwijs locaties

Peutercentrum Het Margrietje

Peutercentrum Het Margrietje

Het team van Het Margrietje vindt het belangrijk een band op te bouwen met kinderen én de ouders.

Wij werken vanuit partnerschap met ouders. Ouders worden uitgenodigd mee te denken over heel veel dingen in en om de groep. Zo kunnen ze meedenken over invulling van feestjes en uitjes en wordt hen gevraagd aan te geven waar zij behoefte aan hebben voor henzelf of hun kind, zodat wij daar op in kunnen springen. Er is ook een oudercommissie of een ander vorm van medezeggenschap waar u zich bij aan kunt sluiten als u dat wilt.

Wij werken met het vreedzame concept. Uw kind leert ‘conflictjes’ oplossen, op de beurt wachten, samen delen, elkaar helpen en dat je er mag zijn. Als ‘hulpje van de dag’ voelt een peuter zich erg trots.

Op Het Margrietje is elke dag anders, maar altijd hebben we veel plezier.
Spelend stimuleren we de ontwikkeling van elk kind. We spelen, knutselen, gymmen, delen, lezen met de kinderen - ieder op zijn eigen niveau.

De basisschool

De doorgaande lijn naar de basisschool is belangrijk voor uw kind.
Wij werken nauw samen en overleggen over het programma en het pedagogisch beleid. 
De meeste kinderen stromen door naar basisschool Prinses Margrietschool​.

Ludens

Deze locatie is vanaf 1 januari 2020 onderdeel van Ludens. U kunt uw kind hier inschrijven.
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 - 820 14 60 of via e-mail: planning@spelenderwijsutrecht.nl

 

Copyright 2021