Spelenderwijs locaties

  • Spelenderwijs locaties

Peutercentrum De Boemerang-Oost

Peutercentrum De Boemerang-Oost

schoolingang500speelplein500
Ons peutercentrum ligt midden in de wijk Ondiep. We zijn gevestigd in het monumentale gebouw aan het Boerhaaveplein. Dit gebouw dient al jaren voor een leerzame, plezierige omgeving voor kinderen uit deze wijk. We hebben met basisschool De Boemerang een doorgaande lijn. Dit wil zeggen dat we met dezelfde methodes werken. Naast ons lokaal zit een gymzaal waar we gebruik van mogen maken. In het voorjaar starten wij weer met de moestuinbakken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en weten waar dat vandaan komt. Kinderen zijn enthousiast en leren veel over tuinieren. Ook eten we de groente gezamenlijk op.

Wij werken vanuit partnerschap met ouders. Ouders worden uitgenodigd mee te denken en hun eigen inbreng te geven over heel veel dingen in en om de groep. Zo kunnen ze meedenken over invulling van feestjes en uitjes en wordt hen gevraagd aan te geven waar zij behoefte aan hebben voor henzelf of hun kind, zodat wij daar op in kunnen springen.
Er is ook een oudercommissie of een ander vorm van medezeggenschap waar u zich bij aan kunt sluiten als u dat wilt.
Elke maand organiseren we activiteiten voor de kinderen die ze samen met hun ouder kunnen doen. Bijvoorbeeld een modeshow, knutselactiviteiten, bezoek aan de kinderboerderij, groepsbezoek aan de wijkbibliotheek, kerstdiner enzovoorts.   

De basisschool

De doorgaande lijn naar de basisschool is belangrijk voor uw kind.
Wij werken nauw samen en overleggen over het programma en het pedagogisch beleid. 
De meeste kinderen stromen door naar basisschool Boemerang​.​


Ouders aan het Woord

ouder Amira250

Ik ben Alia, de moeder van Amira.
Amira zit nu al bijna een half jaar op peutercentrum De Boemerang.
Nog geen enkele keer heeft zij gehuild nadat ik wegging. Ze voelt zich thuis bij juf Zohra en juf Renate. Als zij thuis is, dan vertelt zij graag wat zij allemaal gedaan heeft. Dat vind ik zo leuk.
Voor thuis krijgen de ouders elke maand een nieuw thema boekje, zodat ik thuis met Amira liedjes kan oefenen of thuis aandacht kan geven aan het thema. Ik ben heel blij dat Amira elke dag op het peutercentrum weer iets nieuws leert.
Groet van Alia en Amira.

ouder Job250

Job gaat altijd erg graag naar school toe. Lekker spelen met de kinderen, vooral Juf Zohra en Juf Renate vindt hij erg lief. Zij leren hem veel goede dingen, zoals: "Stop, hou op" (Vreedzame school) vind ik erg leuk, omdat hij dit ook vaak thuis gebruikt.

Elke ochtend en middag gaat Job met plezier naar school.
Groet van Mama van Job en Job.

Ludens

Deze locatie is vanaf 1 januari 2020 onderdeel van Ludens. U kunt uw kind hier inschrijven.
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 - 820 14 60 of via e-mail: planning@spelenderwijsutrecht.nl 

Copyright 2021