Corona

  • Corona

Informatie coronacrisis

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot 18 januari zijn onze locaties gesloten. Wij bieden noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

De lijst met cruciale beroepen is HIER te vinden.

Deze sluiting kwam voor ons en natuurlijk ook voor u onverwacht. Wij werken dan ook op dit moment hard om alle benodigde informatie te verzamelen voor het bieden van de noodopvang. Mocht u vanwege uw cruciale beroep ook deze week (week 51) nog gebruik willen maken van de noodopvang dan kunt u contact opnemen met de afdeling Planning via: planning@spelenderwijsutrecht.nl of telefonisch: 030 - 820 14 60 (dagelijks bereikbaar van 09:00 t/m 12:00 uur). 

Als u niet werkzaam bent in een cruciale beroepsgroep dan kunt u van 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 geen gebruik maken van de opvang. U hoeft uw kind(eren) niet voor de kinderopvang in de periode van 16 december tot 18 januari af te melden. Dit zullen wij voor u doen. 

Wanneer kunt u gebruik maken van de noodopvang

Bent u werkzaam in een cruciale beroepsgroep of heeft de zorgconsulent aangegeven dat het voor uw kind belangrijk is om te komen naar de noodopvang dan kunt u gebruik maken van de noodopvang. De overheid hanteert het uitgangspunt bij één ouder (of beide ouders) die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel mogelijk zelf thuis regelen. Als het niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen. Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. 

U kunt zich via de afdeling Planning aanmelden door een mailtje te sturen naar: planning@spelenderwijsutrecht.nl. U kunt zich ook via de manager van uw locatie aanmelden. 

Tijdens de noodopvang blijven de eerder gecommuniceerde richtlijnen van het RIVM van kracht. Hier geldt dat u uw kind niet mag brengen wanneer er sprake is van corona-gerelateerde klachten.  

Compensatieregeling

Zie hieronder de communicatie vanuit de overheid over de huidige financiële compensatie.

Voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en behoud van uw kinderopvang plek is het van belang dat u de factuur van uw kinderopvangorganisatie doorbetaald. Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen dan een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uur-prijs. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Wij beseffen goed dat deze lockdown voor veel ouders extra stress en zorgen oplevert. We hopen dan ook dat we op 18 januari alle kinderen weer mogen verwelkomen. Tot die tijd maken we ons als kinderopvang sterk voor goede opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen, zodat zij aan het werk kunnen blijven. Zorg goed voor elkaar, samen sterk!

Ons beleid

De gezondheid en veiligheid van ouders, kinderen en onze medewerkers staan voorop. We volgen nauwgezet de richtlijnen van het RIVM, De Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK. Deze richtlijnen hebben we onder meer in ons eigen hygiëneprotocol opgenomen dat voor elke locatie geldt. Ook hebben we ons eigen Kind & Co coronateam dat op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen. We delen deze ontwikkelingen tijdig met ouders en onze medewerkers. Ook op de locaties maken we onze richtlijnen visueel zichtbaar voor ouders en medewerkers door middel van posters, vloerstickers en andere communicatiemiddelen.

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie kan je het beste terecht bij:

Staat jouw vraag of antwoord er niet tussen en kun je hierover ook geen informatie vinden op de site van de Rijksoverheid? Neem dan gerust contact op met onze afdeling planning.

Copyright 2021